Ob koncu leta, ko smo vsi praznično razpoloženi in norimo z nakupovanjem daril za bližnje, imajo tudi analitiki v borznoposredniških družbah veliko dela, saj mediji od njih pričakujejo natančne napovedi za prihajajoče leto.

Natančne napovedi so mišljene v dveh pogledih. Prvi je ta, da morajo analitiki čim bolje zadeti, kaj se bo zgodilo v prihodnjem letu, drugi pa, da mora biti napoved zelo specifična, recimo, kje natanko bo cena delnice Krke 31. decembra 2017. Pri prvem pogledu je težava v tem, da nihče ne vidi v prihodnost, niti analitiki ne, pri drugem pa, da zelo specifične napovedi niso najbolj uporabne za investitorje.

Domneva, da samo zato, ker se vsak dan po nekaj ur ukvarjajo z borzo, analitiki natanko vedo, kaj se bo zgodilo, nikakor ne drži. Finančni trgi so tako kompleksen sistem, da ne obstaja niti posameznik niti strategija, ki bi lahko natančno napovedala gibanje cen na borzi v prihodnjih mesecih.

Kaj je dober nasvet analitika

Analitiki, vsaj tisti, ki so dobri, znajo vrhunsko oceniti tveganja in potencialni donos ter se na podlagi tega odločiti, ali je določena naložba privlačna ali ne. Pri tem dobro razumejo, da se borze kratkoročno gibljejo naključno, zato vedno poudarjajo pomembnost diverzifikacije oziroma dobre razpršenosti naložb. Ne samo v obliki velikega števila delnic ali skladov v portfelju posameznika, ampak predvsem kombinacijo takšnih naložb, ki med seboj niso korelirane.

To je najpomembnejše prav v času krize, ko velika večina delnic začne vrednost izgubljati, varne obvezniške naložbe pa jo takrat v povprečju pridobivajo. Dober nasvet analitika torej nikakor ni specifična napoved, pri kateri vrednosti bo leto končala določena delnica ali naložba, ampak kako razpršiti portfelj med več različnih naložb tako, da je pričakovani donos glede na tveganost portfelja čim večji.

Dodatno pa ne smemo upoštevati specifičnih napovedi zaradi njihove popolne neuporabnosti. Prvič zato, ker se v veliki večini primerov izkažejo za napačne, drugič pa zato, ker lahko naložba v vmesnem obdobju zaradi sprememb v gospodarstvu postane močno precenjena in primerna za prodajo (ali pa močno podcenjena in primerna za nakup).

Od analitikov torej zahtevajte nasvet, kakšen naj bo glede na vašo finančno situacijo portfelj naložb, ki bo prinesel potencialno največ donosa za tisto stopnjo tveganja, ki ste jo pripravljeni sprejeti.

Poglejmo pa si še, kako uspešni so bili analitiki pri napovedovanju donosov za ameriško in evropsko borzo. Ponudnika finančnih podatkov, kot sta Bloomberg in Thomson Reuters, redno spremljata napovedi analitikov in povprečne napovedi tudi objavljata na svojih finančnih terminalih. Te napovedi pa lahko primerjamo z dejanskimi vrednostmi, ki so jih dosegli indeksi, ki so jih analitiki napovedovali.

Razlike med napovedjo in realnostjo

V primeru ameriške borze analitiki najpogosteje napovedujejo gibanje delniškega indeksa S&P500, ki vsebuje 500 največjih ameriških podjetij. Za evropske trge pa je najpopularnejši nemški delniški indeks DAX, ki vsebuje 30 velikih nemških podjetij.

V tabelah lahko vidimo, kakšne so bile napovedi analitikov za posamezno leto (po navadi so bile narejene v sredini decembra) v primerjavi z dejanskimi vrednostmi indeksov oziroma njihovimi donosi, tako za ameriški S&P500 kot tudi nemški DAX.

Leto

Napoved za DAX

Napoved v %

Dejanska vrednost

Dejanski donos

Razlika

2001

7722

20%

5160

-20%

-40%

2002

5779

12%

2893

-44%

-56%

2003

3915

35%

3965

37%

2%

2004

4318

9%

4256

7%

-2%

2005

4558

7%

5408

27%

20%

2006

5717

6%

6597

22%

16%

2007

7027

7%

8067

22%

15%

2008

8567

6%

4810

-40%

-46%

2009

5230

9%

5957

24%

15%

2010

6340

6%

6914

16%

10%

2011

7605

10%

5898

-15%

-25%

2012

6573

11%

7612

29%

18%

2013

8029

5%

9552

25%

20%

2014

10123

6%

9806

3%

-3%

2015

10706

9%

10743

10%

1%

2016

11793

10%

10482

-2%

-12%

Leto

Napoved za S&P500

Napoved v %

Dejanska vrednost

Dejanski donos

Razlika

2001

1697

28%

1148

-13%

-41%

2002

1278

11%

880

-23%

-34%

2003

1019

16%

1112

26%

10%

2004

1133

2%

1212

9%

7%

2005

1257

4%

1248

3%

-1%

2006

1372

10%

1418

14%

4%

2007

1519

7%

1468

4%

-3%

2008

1640

12%

903

-38%

-50%

2009

1045

16%

1115

23%

7%

2010

1239

11%

1258

13%

2%

2011

1373

9%

1258

0%

-9%

2012

1355

8%

1426

13%

5%

2013

1562

9%

1848

30%

21%

2014

1977

7%

2059

11%

4%

2015

2209

7%

2044

-1%

-8%

2016

2220

8%

2270

11%

3%

Hitro lahko opazimo, da so razlike med napovedanimi in dejanskimi vrednostmi ob koncu leta precejšnje, predvsem pa so ogromne v času kriz. Analitiki so močno zgrešili napovedi za oba trga v letih 2001 in 2002 ob poku tehnološkega balončka, krize v letu 2008 pa tudi niti približno niso pričakovali ali napovedali. Nenavadno je že, da so v posameznem letu napovedi natančne.

[Sprva objavljeno v Delovi prilogi Svet Kapitala]